ANBI-stichting: de belastingdienst betaalt mee!

 

Uw gift aan Save Our Sumba met belastingvoordeel
Save Our Sumba is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de Belastingdienst is daarmee de aftrekbaarheid van uw giften aan onze stichting mogelijk. Daaronder te rekenen zowel eenmalige als jaarlijks terugkerende giften.

Periodiek schenken
Nu zijn giften aan goede doelen altijd al, na een drempel van 1% en tot 10% van uw drempelinkomen, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Rekening houdend met de mogelijkheid om volgens de fiscale regelgeving een jaarlijkse schenking gedurende tenminste vijf jaren te doen, is uw gift ook z├│nder drempel, dus voor het gehele bedrag aftrekbaar.

Meer met minder
Door deze fiscale regeling kunt dus u op eenvoudige wijze via uw belastingaangifte tot 52% van uw jaarlijkse gift aan Save Our Sumba terugontvangen.
Anders dan voorheen, is hierbij de tussenkomst van een notaris tegenwoordig niet meer vereist. U kunt dit direct met een eenvoudige standaardovereenkomst tussen Save Our Sumba (de ANBI-instelling) en u als donateur regelen.

Reageren is niet mogelijk