Projecten

SPONSORING SCHOLIEREN EN STUDENTEN

Save Our Sumba draagt bij aan het schoolgeld van ongeveer 80 scholieren en studenten. De meeste van hen studeren op Sumba. Een aantal verblijft voor hun studie op Timor, Bali of Java. Deze studenten zijn een voorbeeld voor de jongere generatie scholieren en keren na hun studie terug naar Sumba.

Yayasan Sosial Donders draagt zorg voor de screening van de studenten en voor het afdragen van de schoolgelden op de betreffende scholen. Tijdens de werkbezoeken van het bestuur van Save Our Sumba worden de scholen bezocht en de studieresultaten besproken.

EDUCATIECENTRUM SAVE OUR SUMBA

Een aantal scholieren woont permanent in het gebouw van Save Our Sumba. In dit Educatiecentrum wordt huiswerk gemaakt en heeft ieder kind een eigen groentetuintje waarin van alles verbouwd wordt. Ook scholieren van buitenaf kunnen naar het Educatiecentrum komen om huiswerk te maken, boeken te lezen en muziek te maken.

Er worden inkomsten gegenereerd door verhuur van de centrale ruimte en voor gasten is overnachting mogelijk. Door de aanleg van een waterfilterinstallatie is schoon drinkwater verkrijgbaar.

OPVANGHUIS SAVE OUR SUMBA

Human Trafficking is een probleem op een arm eiland als Sumba. Uit geldnood worden vrouwen en meisjes gedwongen elders geld te verdienen. Dit kan in Indonesië zijn, maar ook daarbuiten. Het brengt grote risico’s met zich mee en gebeurt vaak illegaal.

Yayasan Sosial Donders ontwikkelt momenteel een programma rondom Human Trafficking dat gebaseerd is op bewustwording en voorlichting. In noodsituaties kunnen slachtoffers van Human Trafficking, maar ook van huiselijk geweld, worden opgevangen in het gebouw van Save Our Sumba en krijgen ze de mogelijkheid om weer naar school te gaan.

GEMEENSCHAPSHUIS GOLLU DAPI

De inwoners van kampung Gollu Dapi en omgeving hebben gezamenlijk een gemeenschapshuis gebouwd. Dit "Smart House" is in september 2015 feestelijk geopend en is een project van Save Our Sumba en Yayasan Sosial Donders.
De komende jaren wordt op diverse manieren begeleiding gegeven aan de gemeenschap, waarbij samenwerking en socialisering voorop staan. Kleuters krijgen onderwijs en moeders worden daar actief in betrokken. Er worden landbouwprojecten opgezet, maar daarvoor moet Gollu Dapi eerst toegang krijgen tot water en electriciteit. Save Our Sumba spant zich in om te zorgen dat ook in deze basisbehoeften kan worden voorzien.

MALARIA PROJECT

Save Our Sumba ondersteunt het project Malaria Free Sumba van Stichting Transfair Indonesia (www.transfairindonesia.com/). Deze ondersteuning houdt een financiële bijdrage in, alsmede het ter beschikking stellen van twee kantoorruimtes. Malaria Free Sumba is een meerjarenproject dat opgezet is door een verpleegkundig specialist in Publieke Gezondheid. Het project wordt de komende jaren uitgevoerd door een team van Sumbanese mensen en staat onder toezicht van zowel een Indonesische als een Nederlandse stichting. Door middel van veldwerk en voorlichting wordt gewerkt aan het terugdringen van het aantal ziekte- en sterfgevallen als gevolg van malaria. Daarbij wordt vooral geluisterd naar de plaatselijke bevolking om zo de best passende voorlichting te geven. Ook wordt lesmateriaal ontwikkeld voor de basisscholen.

Comments are closed